My Account

WP4:Avaluació de l'exposició relacionada amb diferents usos i funcions


Coordinació: IT’IS

Col·laboradors: IT’IS; IMEC ; Orange; TPT (?)

L'exposició induïda pels sistemes de comunicació sense fil depèn de les potències emeses pels sistemes, dels protocols de comunicació i de les bandes de freqüència mencionades al WP3. L'exposició i la distribució espacial, d'aquesta depèn també en gran mesura de la posició relativa dels dispositius (telèfon mòbil, tauleta, pc). Els estudis portats a terme aquests últims anys s'han enfocat essencialment sobre els estudis de conformitat amb la configuració dels tests dels sistemes, trobant-se en contacte amb el cos o molt a prop d'aquest. Aquestes configuracions no sempre corresponen amb els usos actuals dels dispositius, la posició dels mòbils és molt variable, a diferència dels anys 90 on el telèfon és col·locava quasi exclusivament a prop de l'orella. Avui els intercanvis digitals d'informació, els nous models d'utilització (com les ulleres multimèdia) indueixin exposicions molt variables, fins i tot quan la potència emesa és similar, per exemple si es fa servir l’altaveu o el mans lliures,  en comptes de col·locar l’aparell a prop de l'orella. L’ús que se’n fa és el mateix  “veu”, però l’exposició induïda al cervell és molt diferent.

 Objectiu:
El WP4 té l'objectiu avaluar la taxa d’absorció específica (DAS en francès o SAR  en anglès) lligat als diferents usos i funcions (estudiats al WP1-3). La finalitat és poder avaluar l’exposició de les persones induïda per les xarxes de comunicació, les tecnologies, els protocols de connexió, els usos, les postures i la potència emesa.

Per arribar a aquest objectiu, el WP3 :
  • Realitzar un estudi bibliogràfic i analític dels treballs duts a terme per la resta d’investigadors del projecte. L'objectiu és completar les dades dosimètriques existents sobre l'exposició global (tot el cos) i local (cervell) i fer una mitjana del SAR (10g i de 1g)  per les fonts i les postures identificades al WP1;
  • Realització d'estudis de dosimetria digitals per les noves configuracions que han estat identificades al projecte i que encara no s'ha estudiat (ulleres multimèdia, femtocell) utilitzant el mètode de les diferències finites en el domini del temps (FDTD en anglès). Es farà servir un model digital de la font (dispositiu) i del cos humà  
  • Realitzar un estudi sobre la influència de la variabilitat de les posicions relatives de les fonts en funció dels diferents usos (per exemple, la variabilitat a la posició d'una tauleta sobre els genolls, el telèfon mòbil a prop del cap,etc.) per permetre d'estimar les incerteses d’aquestes avaluacions.

This website uses first- and third-party cookies to obtain information on your search habits and to improve the quality of our services and your browsing on our website. To consent to our use of cookies, click OK or continue browsing. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk